Horní Police – Podlesí

Obec Horní Police leží v Libereckém Kraji v západní části okresu Česká Lípa (dříve Mariánská Police). Obec s 660 obyvateli se vine  údolím podél silnice a železniční trati vedoucí z České Lípy do Děčína. K místním částem náleží Stoupno, Bělá a Podlesí. Nachází se na obou stranách řeky Ploučnice a nalezneme zde několik historických objektů. Na levém břehu řeky Ploučnice je to barokní kostel Navštívení Panny Marie a barokní mariánské sousoší, na pravém břehu řeky barokní kostel. Obě tyto dominanty spojuje třetí památka, a tou je kamenný most.

Na místě kde dnes stojí kostel stávala údajně svatyně staroslovanského boha Svatovíta, která sloužila nejen jako místo rituálních slavností a obětiště, ale i jako místo kde se vykonávali věštby. První zmínka o kostele je v listině z 23.června 1291, kdy již v tomto období byla Horní Police farní obcí. V roce 1426 byla Police dobyta husity, bezpochyby byl kostel zničen.

V roce 1523 byla na břehu řeky Ploučnice nalezena dřevěná soška Panny Marie (dodnes je umístěná na hlavním oltáři) a od ní se traduje vznik poutního místa.

Ve 13. století majitelé panství Berkové z Dubé zde postavili malý kostelík, avšak s růstem přicházejících poutníků se ukázal být malým, a proto byl v roce 1688 přestavěn stavitelem Juliem Borgiem. Starý kostelík byl zbořen a na jeho místě postaven větší. Brzy se ukázalo, že nový kostel se stal opět nedostatečným a tak v roce 1717 začala nová stavba. V roce 1722 byla ještě vybudována nová, volně u vchodu stojící zvonice a křížová cesta a fara.

Na pravém břehu řeky naproti kostelu stojí budova barokního zámku. S jeho výstavbou se začalo za Julia Františka vévody Sasko-Lauenburského. Vévodova dcera Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská jej později nechala zvýšit o jedno patro.

Zámek nesloužil panstvu k trvalému bydlení, ale jen občasnému pobytu  a zejména byl využíván jako správní budova pro úřednictvo a jedna jeho část i pro ubytování duchovenstva, přicházejícího o poutích vypomáhat při církevních obřadech. K zámku ještě patřil dvůr včetně nezbytného pivovaru, jehož sklepy jsou dodnes dobře zachovalé.

Bezprostředně po válce byl objekt využíván jako sklad nábytku a zařízení, která nechtěli noví osadníci využívat. V letech 1946 až 1955 zde byla opět škola a od roku 1949 zde sídlilo JZD. V prvním patře zadního zámeckého traktu býval sál vytápěný krbem a osvětlovaný krásnými lustry. Ještě v roce 1949 se tu konala mikulášská nadílka dětem. a pak na parkety přivedli zemědělci stádo krav a udělali z přepychových prostor kravín.

Nyní zámek vlastní obec která ho 1.7.1997 získala do svého vlastnictví.

Obě největší dominanty obce, kostel a zámek, spojuje třetí dominanta, a tou je kamenný klenbový most. Prvotní most zde stával dřevěný, ale velmi nízko položený, takže při každé velké vodě zmizel pod vodou. Dnešní kamenný most je původní a pochází z roku 1840.

Ozdobou mostu je kovový kříž s litinovým pozlaceným tělem Krista v životní velikosti. Zlacení Krista bylo provedeno v roce 1937 a naposledy v roce 1991 při rekonstrukci mostu.

Most je nyní pěší zóna s lavičkami a ozdobnými lampami s nádherným výhledem na Horní Polici. Vedle tohoto mostu se nachází nový most po kterém vede silnice z Děčína do České Lípy.

sochy Panny Marie. Je totožný se soškou, která je dvouobličejová, hledíc jak na kostel, tak na zámek. Sousoší vytvořil Ondřej Dubke za účasti dalších řemeslníků.

U budovy arciděkanství stojí od roku 1976 morový sloup s kopií Madony.

K dalším památkám patří raně barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která stála do roku 1973 před budovou zámku, poté byla převezena do Okresního vlastivědného muzea v České Lípě k zrestaurování, odkud se do Horní Police nevrátila. Záhadným způsobem se dostala do Provodína, kde byla umístěna na soukromé zahradě u bývalé rychty. Trvalo několik let a mnoho jednání, než do obce v roce 2000 byla navrácena. V tentýž rok byla u příležitosti Třešňové poutě vysvěcena.

Také pískovcové sousoší barokních dětských postav patří k památce, přes sto let staré. V minulosti bylo umístěno v hornopolických růžových zahradách, roku 1886 sousoší obci odkázal majitel zahrad Josef Rochelt.

A určitě by bylo dobré vzpomenout na rok 1945, kdy zde v domě čp. 115 byl učiněn historický nález gotické sochy Madony s jezulátkem, asi půl metru vysoké. Nyní ji můžeme nalézt v muzeu v České Lípě.

Materiály k tomuto článku poskytli:

Obec Horní Police

Turistická encyklopedie Levné knihy

Pan Jiří Kratochvíl